Hot Spots destinacije

Vrgorac – tragom baštine

[nivo effect=”fade” directionNav=”button” controlNav=”true” width=”720px” height=”360px”]
[image caption=”Berba jagoda u Vrgorcu”]http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2012/04/Berba-jagoda-Vrgorac.jpg[/image]
[image caption=”Vrgorac”]http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2012/04/Vrgorac2.jpg[/image]
[image caption=”Vrgorac”]http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2012/04/Vrgorac3.jpg[/image]
[image caption=”Gradina”]http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2012/04/Gradina.jpg[/image]
[image caption=”Narodne nošnje etno sela Kokorići”]http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2012/04/Etno-selo-kokorici-narodne-nosnje.jpg[/image]
[image caption=”Vrgorac”]http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2012/04/Vrgorac.jpg[/image]
[image caption=”Pranić”]http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2012/04/Pranic.jpg[/image]
[/nivo]

Razvoj turističke ponude grada Vrgorca na temeljima povijesno-kulturnog naslijeđa i tradicijske kulture života i rada čovjeka Dalmatinske zagore, kroz kreativno i atraktivno oblikovanje doživljaja, oslanjajući se na ruralne cjeline, arheološke lokalitete, tvrđave, utvrde i gradine, sakralne građevine i urbane cjeline, galerije i zbirke, tradicionalne vještine i zanate, gastronomiju, događanja i manifestacije, iznjedrilo je izlete, ture i boravak kao snažan faktor za motiviranje putovanja potaknutih kulturom.

Pomakom od baštine, koja je srž kulturnog i društvenog identiteta današnjih generacija, izgrađene su kreativne kulturne aktivnosti kao što su vjerske svetkovine i sajmovi, edukativne radionice te mnogobrojna događanja tijekom Dana jagoda, Vrgorskog ljeta i Dana Bikle. Objedinjena je cjelina turističke ponude Grada Vrgorca prepoznatljiva „TRAGOM BAŠTINE“ i sastavnica novog turističkog projekta –„ Dalmatinska zagora, posebna na prvi pogled“.

Foto: Tz grada Vrgorca

Turistička zajednica Vrgorac

Tina Ujevića 14
21276 Vrgorac
Tel: 021 675 110
[styled_link link=”http://www.tzvrgorac.hr” variation=”slategrey”]www.tzvrgorac.hr[/styled_link]

shares