Hrvatski proizvodi

Zeleni hoteli – koncept za cjelogodišnje poslovanje

Intervju: Mladenka Dabac,dipl.ing.arh.,ovlasteni arhitekt,mag.ing.aedif.DWB
Karlsruhe/Zagreb

Što je zeleni turizam i što su zeleni hoteli?
U kontekstu globalnog, održivog razvoja zeleni turizam, odnosno održivi ili odgovorni turizam novo je poimanje, oblikovanje i postupanje u turizmu novog milenija. Održivi razvoj na svim razinama društva i privrede općenito podrazumijeva postupanja kojima se postiže sklad gospodarenja i življenja u odnosu na prirodu i njeno okruženje. Ishodište i konačni cilj zelenog turizma je destinacija koja generira odrednice i specifičnosti zelenog turizma, kao i njegovih elemenata, odnosno zelenih hotela ili zelenih turističkih smještaja. Objedinjavajući autorski +green concept Njemačke i Hrvatske, od 2003. do danas,  interdisciplinarnim umreženjem stručnjaka-specijalista naša +green grupa ostvaruje cjelovita rješenja složenih projekata, čiji su temelj četiri fokusa: održivi razvoj, održiva arhitektura, zelene inovacije i zeleni turizam. Sinergijom zelenog turizma i poljoprivrede Hrvatska stvara svoj novi brand, podižući ga na razinu cjelogodišnjeg postupanja, što znači novi uzlet hrvatskog gospodarstva.

Kako projektirati, izgraditi i opremiti zeleni hotel?

Cjelovitim zelenim projektiranjem potrebno je odrediti sve temeljne, ulazne i novodefinirane podatke (npr.korištenje OIE u turizmu, istraživanje novih, selektivnih oblika turizma, predmetne destinacije itd.) koji onda u umreženom, inter- disciplinarnom postupanju rezultiraju održivim zelenim hotelom, odnosno  hotelskim smještajem i njegovim okolišem u koji su uključene rezerve srednjoročnog i dugoročnog održivog razvoja. Temelj zelenog projektiranja je vrhunsko, interdisciplinarno znanje i iskustvo, primjena novih znanja i tehnologija, koje su provjerene u EU praksi.

Navedite nam neki dobar primjer iz prakse u svijetu i u Hrvatskoj?
Prvi nulenergetski hotel prema smjernicama EU 2-20-20 je Stadthalle Wien (od 2009. nadalje). U okviru +green grupe u Hrvatskoj smo ostvarili energetsku nezavisnost Hotela Sv. Križ u Trogiru uvođenjem  sustava solarne energije (od srpnja 2011. nadalje).

Koje će prednosti hoteli ostvariti ako postanu zeleni?
Ne samo da će zeleni hoteli zakonskim EU propisima do 2020. trebati postati nulenergetski, nego će prednostima i uštedama zelenog hotela ostvariti jedan od krovnih ciljeva zelenog turizma, a to je  cjelogodišnje poslovanje.

Koji gosti posjećuju zelene hotele?
Gosti koji posjećuju zelene hotele su osviješteni korisnici u odnosu na okoliš. Njihov broj je u eksponencijalnom porastu, budući da se radi o ključnoj odrednici novog profila turista i turizma ovog milenija.

Ima li Hrvatska potencijala da postane prepoznatljivi brend zelenog turizma?

Upravo stvaranjem prepoznatljivog brenda zelenog turizma Hrvatska afirmira jedan od svojih temeljnih, nacionalnih potencijala.

Kakva je mogućnost razvoja zelenog turizma na otocima?
Hrvatska ima nesagledive mogućnosti razvoja zelenog turizma na otocima; oni su zajedno s kontinentalnom Hrvatskom riznica održivog razvoja Hrvatske.

[nivo effect=”fade” directionNav=”button” controlNav=”true” width=”720 px” height=”360 px”]
[image]http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2013/03/BALISSAE.jpg[/image]
[image]http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2013/03/dabac_mladenka.jpg[/image]
[/nivo]

shares