• hr

BOL u novom najmodernijem ruhu predstavlja se svjetskoj internetskoj publici[:en]BOL in new, modern attire for world internet audience

[:HR]NOVI WEB IZGLED ATRAKTIVNE DESTINACIJE 

Bol – jedan od najprepoznatljivijih punktova domaćeg turizma, sada ima i nov vizualni identitet! Naime, bolske su atrakcije, zajedno s emblematičnom plažom „Zlatni rat“, od danas predstavljene internetskoj publici u sklopu redizajniranih web-stranica Turističke zajednice.

Bol web

Iza dovitljivog slogana „SymBOL of the Adriatic“, krije se čitav niz atraktivnih sadržaja (poput pogleda na Bol iz ptičje perspektive putem videa snimanog iz zraka!) u skladu s prevladavajućim trendovima među internetskim korisnicima, koji najlakše i najradije konzumiraju upravo video i fotografije. Budući da su redizajnirane stranice responzivne (prilagođavaju se većini web uređaja), ovim se izašlo u susret više od 50% internetskih korisnika koji koriste mobilne uređaje, pa tako projekt predstavlja i pravi komunikacijski iskorak!

BOL 2

PROJEKT U SKLADU S AKTUALNIM USPJESIMA

Redizajn internetskih stranica Bola došao je u pravo vrijeme – poklapa se sa turističkim uspjesima destinacije koju je zahvatio pravi val pozitivnih kretanja. Osim što bilježi dvoznamenkasti rast dolazaka i noćenja u prvoj polovini godine, te se po tko zna koji put ovjenčao laskavim priznanjem za plažu Zlatni rat koja se ponovno našla u samom vrhu izbora European Best Destinations, Bol je oduševio i Šveđane!

bol_port_sunset_5

Naime, za potrebe iznimno popularne švedske dječje serije „Tajna gusarskog blaga“, plaža Zlatni rat je postala „Obalom orhideja“, a sam Bol i okolica izuzetno traženom destinacijom među gostima iz daleke Skandinavije, koji su se zaljubili u njegove krovove boje terakote, bijele crkvene tornjeve, maslinike i kamene zidove, a svakako i u janjetinu s roštilja i svježu ribu začinjenu mediteranskim aromatičnim biljem iz kućnog vrta!

Novi vizualni identitet destinacije

Bol video
Pogledajte novi promotivni video – Bol – symbol of the Adriatic.

I dok se ova turistička „promocija“ desila posve slučajno, Bol vrlo pomno osmišljava svoje promotivne aktivnosti za budućnost. Turistička zajednica daljnje će komunikacijske napore, osim u administriranje i kvalitetno vodenje marketinških akcija, usmjeriti prema bloggerskoj i vloggerskoj zajednici, te ka izradi kratkih promo-materijala u video izdanju, koji će se koristiti ne samo u online prezentaciji Bola, otoka Brača i Dalmacije, već i na sajmovima te ostalim predstavljanjima u inozemstvu.

9-Bol Z Rat vrh lis 06

BOL VIRTUALNA PANORAMA

Virtual Bol

Razgledajte Bol putem virtualne šetnje

www.bol.hr

Sponzorirani članak

[:en]NEW WEB LOOK OF ATTRACTIVE DESTINATION

Bol- one of the most recognizable tourist centres, now has new visual identity! Namely, Bol’s attractions, together with emblematic Zlatni Rat beach, from now on will be presented to internet audience within new redesigned web pages of Tourist Board.

Bol web

Behind witty slogan “SymBOL of the Adriatic“, there is a whole range of attractive contents (like aerial view of Bol) in accordance with predominant trends among internet users, who gladly and most commonly use videos and photographs. Since redesigned pages are responsive to most web devices, they became available for more than 50% of internet users that use mobile devices, so project is a real communication step forward!

BOL 2

PROJECT IN ACCORDANCE WITH ACTUAL SUCCESSES

Redesign of Bol’s internet pages came at right time – it came together with tourist success of destination that has been caught in a new wave of positive results. Apart from having two-digit growth of arrivals and overnights in the first part of the year, and got flattering recognitions for the umpteenth time for Zlatni Rat beach that is again listed high on European Best Destinations list, Bol  has delighted Swedes as well!

bol_port_sunset_5

Namely, for the needs of extremely popular Sweden children show “Secrets of Pirate Treasure”, Zlatni Rat beach has become “The Coast of Orchids”, and the very Bol and surrounding area extremely desired destinations among guests from far Scandinavia, who fell in love with its terracotta roofs, white church towers, olive groves and stone walls, and by all means in grilled lamb and fresh fish seasoned with Mediterranean aromatic herbs from house garden!

Bol video
Watch promo video – Bol – symbol of the Adriatic.

And while this tourist promotion came completely by chance, Bol is carefully creating its advertising activities for the future. Local Tourist Board will point its further communication efforts to administering and quality management of marketing action, but to bloggers and vloggers community as well, and to creation of short video promo-material, which will be used not only in online presentation of Bol, the island of Brač and Dalmatia, but on fairs and other presentations in the world as well.

9-Bol Z Rat vrh lis 06

BOL VIRTUAL WALK

Virtual Bol

www.bol.hr

[:]

Shares