• hr

Podstrana – mjesto znamenite povijesti i najslađe voćke na svijetu[:en]Podstrana – place of famous history… and the sweetest fruit in the world!

[:HR]
NJENO VELIČANSTVO – PRASKA.
 Dok za ljetnih sparina Podstrana miruje i žmiri omamljena teškim zrakom, u zelenim skutima njezinih malih rajskih vrtova smiješe se rumeni plišani obrazi praske, kraljice plodova podstranskih voćnjaka.

BRESKVA 3 B_1

Prehrambene i estetske odlike izvrsnih podstranskih sorti te njihovi prepoznatljivi miris i okus rezultat su sinergije podstranskog tla i podneblja te uzgajivačkog mara i ustrajnosti. Mnoge podstranske obitelji koje žive od poljodjelstva pola su godine oslonjene na prinose sa svojih breskvika, među kojima je nemalo onih s preko tisuću stabala ove voćke!

DSC_4301_1

POVRATAK TURIZMA – I ŽIVOTA.

IMG_3360_1

Mada je ranije na području Gornje Podstrane bio veoma izražen trend „spuštanja“ stanovništva uz obalu, u posljednje vrijeme ondje se polako ali sigurno vraćaju i turizam, i život!

PODSTRANA  CRKVA 02 PODSTRANA_1

Rastući trend ruralnog turizma ucijepio je novu energiju ovom području, pa je ovdje utemeljeno i etno-eko selo Stara Podstrana. Ono ima poseban ugođaj, a gosti uživaju u saživljavanju sa tradicijom i običajima!

_2AB0631_PODSTRANA_HRANA_PREHRANA_x  B_1

NI UMJETNOST NIJE ZAPOSTAVLJENA. Sadržaje u Gornjoj Podstrani upotpunjuje i čitav niz kulturno-umjetničkih aktivnosti: od međunarodne pjesničko-umjetničke manifestacije “Dobro jutro, more” 4.8., pa do različitih klapskih i folklornih nastupa u sklopu Podstranskog kulturnog ljeta 16.8, Poljički komini 1.-2.8., Fešta o uja 11.7., 5 predstava u Gornjoj podstrani na otvorenoj pozornici gdje gostuju poznate djecje glumačke zvijezde, a za Dan Pobjede 5.8. Miroslav Škoro i Prljavo kazalište.

DSC_4274_1

SKRIVENE GASTRO OAZE. Janjetina pod pekom koja se topi u ustima, netom ubrana blitva iz vlastitog vrta, tjestenina sa škampima, salata od hobotnice, rižoto s rakovima u umaku od šampanjca, svježa tunjevina i domaće maslinovo ulje, odresci s tartufima, čokoladni souffle sa sladoledom od vanilije… popis fantastičnih jela u kojima su strani gosti uživali na području Podstrane zbilja je podugačak, a hvali se i intimna, relaksirajuća atmosfera, te čarobni vidikovci s kojih pogled puca na obalni pojas.

-5036_1

KULTURNA BAŠTINA S OKUSOM SOLI… I LEGENDI O KRALJEVIMA. Otkad su prije tisuću godina Poljica, prema legendi, osnovali  sinovi ubijena kralja Miroslava, i među sobom razdijelili ovaj planinsko-priobalni prostor već prožet tekovinama antičkih civilizacija, stalno su morala odolijevati prijetnjama i nedaćama koje su stizale sa svih strana.

Konacna verzija (2)-15

Podstrana, koja pripada Donjim Poljicima, bila je poljičko lice okrenuto moru i prva poljička linija obrane od nedaća koje su stizale s Jadrana.

Konacna verzija (2)-1
Mogli bismo reći kako tisućljetna poljička baština u Podstrani ima okus soli, ali i legendi o kraljevima – naime, pretpostavlja se da je upravo ovdje pokopan kralj Artur – odnosno Lucije Artorije Karst, rimski vojskovođa i visoki dužnosnik koji je imao svoj sarkofag i luksuznu grobnicu krajem 2. ili početkom 3. St., a za kojeg cak i renomirani znalci pretpostavljaju da je poslužio kao inspiracija za formiranje najvece britanske legende!

_AAB9743 PODSTRANA AVIO

www.visitpodstrana.hr

Sponzorirani članak

Foto: Tz Podstrana[:en]ITS MAJESTY – PEACH. While during summer heat Podstrana rests dazed with heavy air, in green corners of its heavenly gardens velvet rosy cheeks of peaches are smiling, the queen of fruits of Podstrana! Nutritious and aesthetic qualities of excellent Podstrana’s varieties and their recognizable smell and taste are a result of synergy of soil and climate and grower’s care and perseverance. Many Podstrana’s families that make their living form agriculture are turned to crops of its peaches for half a year; any many of them have over 1000 trees of this fruit!

BRESKVA 3 B_1

RETURN TO TOURISM – AND TO LIFE. Although in the area of Gornja Podstrana there was a trend of descending of inhabitants to the sea, recently tourism and life have been coming back there! Growing trend of rural tourism has brought new energy to this region, so eco-ethno village Stara Podstrana has been founded here. It has a special atmosphere, and guests enjoy in harmonizing with tradition and customs!

 

ART IS ALSO TAKEN CARE OF. Contents in Gornja Podstrana are fulfilled with series of cultural-art activities: from international poetry manifestation “Good morning, sea” (4 August) to various klapa and folklore performances within Podstrana cultural summer (16 August), Poljica komini (1-2 August), Oil Festivity (11 July), 5 shows in Gornja Podstrana on open stage where famous children acting stars perform, and for Victory Day (5 August) Miroslav Škoro and Prljavo kazalište.

 

HIDDEN GASTRO OASIS. Lamb baked under the lid that melts in your mouth, just picked mangold from one’s own garden, pasta with shrimps, octopus salad, risotto with crabs in champagne sauce, fresh tuna and homemade olive oil, steaks with truffles, chocolate soufflé with vanilla ice-cream…a list of fantastic dishes in which guests can enjoy in Podstrana region is pretty long, and intimate, relaxing atmosphere has also been praised, with magical belvederes with a view of coastal belt.

_2AB0631_PODSTRANA_HRANA_PREHRANA_x  B_1

CULTURAL BASTION WITH A TASTE OF SALT… AND LEGENDS OF KINGS. When 1000 years ago Poljica was founded, according to a legend, by sons of killed king Miroslav, and divided among them this mountain-coastal region, it was already touched by ancient civilisations, and it always had to resist threats and troubles from all sides.

Konacna verzija (2)-15

 

Konacna verzija (2)-1

Podstrana, which belongs to Donja Poljica, was Poljica’s face tuned to the sea and first Poljica’s defence line from threats that were coming from the Adriatic. It could be said that thousand-years-old Poljica’s heritage in Podstrana has a taste of salt, but also of legends about kings – namely, it is presumed that it is right here where king Arthur was buried – or Lucius Artorius Karst, roman soldier and high official who had sarcophagus and luxury tomb at the end of 2nd, or at the beginning of 3rd C. Even the most renowned experts assume that he served for creation of the greatest British legend![:]

shares