Aktivni odmor

Od Drave do Papuka – promatrajte ptice u Virovitičko-podravskoj županiji

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta u Virovitičko – podravskoj županiji, obilno nastanjuje čitavo ovo pitoreskno područje.

obicna-cigra
Obična čigra

Tako je i ptičja fauna na području Virovitičko-podravske županije, izuzetno bogata ponudom koja oduševljava i najzahtjevnije ornitologe.

promatracnica-uz-dravu

Od ukupno 402 vrste ptica evidentiranih u Hrvatskoj na području UNESCO prekograničnog Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav u Virovitičko-podravskoj županiji zabilježeno ih je 116, a na području UNESCO svjetskog geoparka – Parka prirode Papuk 107 vrsta.

kormorani
Kormorani

Neke od najvažnijih ptičjih vrsta u nizinskom području i području uz rijeku Dravu su: veliki kormoran (Phala­crocorax carbo),  čaplja danguba (Ardea purpurea), velika bijela čaplja (Ardea alba), crna roda (Ciconia nigra)

crna-roda
Crna roda

zatim bijela roda (Ciconia ciconia), čaplja žličarka (Platalea leucorodia), modrovoljka (Luscin­ia svecica), vodomar (Alcedo atthis).

caplja-danguba
Čaplja danguba

Inventarizacijom staništa pčelarica (Merops apiaster) utvrđeno je postojanje devet aktivnih kolonija s 350 – 400 parova. Najveća ptica grabljivica je orao štekavac (Haliaee­tus albicilla), koja je strogo zaštićena, a praćenjem je ustanovljeno da se 10 parova gnijezdi na području Virovitičko-podravske županije.

orao-stekavac
Orao štekavac

Populacija bregunica (Riparia riparia) najbrojnija je na područjima uz rijeku Dravu gdje gnijezda kopaju u okomitim i pjeskovitim obalama. Od ukupno 107 vrsta ptica koje nastanjuju područje Papuka, njih 52 su šumske ptice što znači da najveći dio svoje hrane i mjesto za gniježđenje pronalaze u šumama.

bregunice
Bregunice

Najbrojnije gnjezdarice svih šuma su zebe (Fringilla coelebs) i crvendaći (Erithacus rubecula).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Žutarica

Na Papuku se gnijezdi i velika populacija goluba dupljaša (Columba oenas). Papuk je uz Kalnik jedino poznato gnjezdilište patuljastog orla (Hieraeetus pennatus) u Hrvatskoj. Planinski djetlić (Dendrocopos leucotos), kreja (Nucifraga caryocatactes) i kraljići (Regulus ignicapillus) su planinske vrste ptica kojima je Papuk izolirano gnjezdilište u kontinentalnoj Hrvatskoj.

gak
Gak

Bilo da ste profesionalni tragatelji za ornitološkim raznolikostima ili jednostavno uživate u ptičjem skladu meditativne prirode i čudesnog ambijenta, nemojte propustiti ovaj kraj i njegove brojne raznolikosti.

pcelarice
Pčelarice

Više informacija potražite u Turističkoj zajednici Virovitičko – podravske županije i neka vas priroda inspirira ove jeseni, jer ništa vas neće regenerirati bolje,  od čudesnih oaza mira i tišine čiju tišinu samo prekida zvuk rijeke i ptičji cvrkut. Dobro došli!

Facebook

Autori fotografija:  Ivan Darko Grlica, Tatjana Arnold Sabo, Josip Mikolčić

promo

htz-2016-logo-slogan-hrvatski_rgb-mali-768x488

logo-tzvpz-1024x1024