Aktualno

“Bol je svjetski brend”

Intervju: Tihomir Marinković, načelnik Općine Bol

Ne čudi nas činjenica da Bol – jedna od naših najprepoznatljivijih i najrenomiranijih destinacija, bilježi sjajan turistički rast. Naime, kad ekološki osviješteni čelni ljudi destinacije udruže snage s prirodom, koja se ondje ponekad poigra i arhitekta (plaža Zlatni Rat!), uspjeh ne može izostati. Informacije o destinaciji koja zrači elegancijom, te planira značajne turističke inicijative potražili smo na pravom mjestu – u ugodnom razgovoru s Tihomirom Marinkovićem, višestrukim mandatarom na mjestu načelnika Općine Bol.

Turistička struka nerijetko tepa Braču kao „svjetskom brendu“ – što mu je, po Vašem mišljenju, priskrbilo titulu svijeta za sebe?

Sagledavajući ekonomske vrijednosti koje polučuje Brač i sve ono što se može ocijeniti kao komplementarnost u odnosu na nekog drugog, rekao bih da smo mi u poziciji da zaista možemo funkcionirati bez šire zajednice. Osim dobre prometne povezanosti, Brač ima jako dobru mogućnost razvoja poljoprivrede, ribarstva, te dogradnje novih kapaciteta u turističkoj djelatnosti i održavanja postojećih uz praćenje novih trendova.

Bol se kao destinacija ističe naročitom elegancijom i specifičnošću. Što biste izdvojili kao ambleme, najveće znakove prepoznatljivosti bolskog turizma?

Možemo reći da zaista ima istine u konstataciji da se Bol kao destinacija izdvaja elegancijom. Općepoznato je da imamo jednu plažu svjetskog nivoa – Zlatni Rat, koja je simbol ne samo Brača, već i šire. Što se tiče atraktivnosti ona kotira vrlo visoko i stalno se svrstava među 10 najkvalitetnijih na svijetu, pa je i prirodno da je ona osnovni simbol našeg turizma. Međutim, u svakom slučaju se moraju valorizirati i ostale plaže kojih ima u velikom broju, što je naša velika prednost, uz čisti i održavani okoliš koji se nadopunjuje sa kristalno čistim morem i urednošću šireg prostora.

Koliko je povratak IT Futures turnira doprinio imageu destinacije – odnosno, njenom ponovnom afirmiranju kao otmjenog domaćeg bastiona bijelog sporta? Naime, poznato je da je Bol prije 12 godina bio vrlo uspješan domaćin WTA turnira.

Turnir predstavlja ogroman iskorak u smislu pozicioniranja destinacije Bol, Brača, Dalmacije i – rekao bih – cijele Hrvatske. Riječ je o turniru iz WTA porodice koji je Bolu priskrbio nove kontakte i novu medijsku pozornost, te otvorio perspektivu dovođenja novih elitnih gostiju, jer je tenis prije svega svijet bogatih. Sadržaji u smislu ponude atrakcija i zabave se moraju upotpuniti da bi se stekao vrhunski dojam i dobio motiv za ponovni dolazak gosta i dovođenje novih poslovnih klijenata i partnera.

12990895_10154046077026000_2948772937729299211_n

Splitsko-dalmatinska županija bilježi sjajne turističke rezultate, a Brač i Bol čine važan dio njene ponude. Među trendovima koji intrigiraju svjetsku turističku javnost posebno se ističe cikloturizam, a naročito su odjeknule riječi hvale gradonačelnika Londona Borisa Johnsona za bicikliranje na Braču, koje su obišle svijet. Kako se Bol uklopio u otočku cikloturističku priču?

Kao što je poznato, mi smo u toj priči već dugi niz godina. S dodatnim zadovoljstvom smo prihvatili ovo što se sada događa na tom planu, posebno za daljnji razvoj predsezone i posezone. Ono što već imamo u ponudi, maksimalno populariziramo kroz pripremu novih kilometara i novih staza. 1000 kilometara bolskih staza na Braču je vrhunska ponuda za taj vid turizma, a pored toga, ići ćemo s daljnjom pripremom novih staza, novih kilometara, i njihovim opremanjem bike friendly objektima za odmor i okrjepu, s usmjerenjem prema domicilnim konobama gdje se može kušati pokoji domaći specijalitet i obaviti neki predah među vožnjama. Kilometraža je naime vrlo velika, a to je posebno važno u vremenu kada se događaju visoke temperature, pa je nužno da se ti gosti negdje i odmore i osvježe.

Još jedna od turističkih grana koja je na razini županije u posljednje vrijeme zabilježila značajan porast – točnije, ostvarila pravi boom – svakako je nautički turizam. Da li Bol i u ovom segmentu ima konja za trku?

Bol je destinacija kojoj u čitavoj paleti ponude nedostaje još jedino privezište koje bi bilo značajan doprinos nautičkom turizmu. Mi smo u postupku izrade potrebne dokumentacije, a trenutno je studija utjecaja na okoliš na javnoj raspravi i vjerujemo da ćemo cjelokupnu dokumentaciju, u smislu dozvola, uspjeti kompletirati do kraja godine, da bi se najkasnije početkom 2018. započela izgradnja luke za javni promet s nautičkim dijelom. Očekujemo da će biti moguće u Bol smjestiti novih 150 jahti, što je optimalno za bolske prilike. Naime, mi nemamo prostornih uvjeta za klasičnu marinu koja ima svoje zahtjevnosti. Ovaj dio će u svakom slučaju biti eksluzivan i dostatan za kvalitetne goste. U tom slučaju ćemo svojoj ponudi dodati i taj jedan element, koji smo u postojećim prostorima mogli ispuniti samo u manjoj mjeri, te tako ispuniti i jedan širi zahtjev populacije koja raste. Nautički turizam je jako kvalitetan i u njemu nam nedostaje važan segment, ali smo u postupku njegova rješavanja.

bol-fr-samostan-ii-lis-06_1

Svjetska turistička javnost proteklih se sezona dosta okrenula trendu održivog i eko turizma. Što je to što Bol radi po tom pitanju, na koji se način čuva okoliš i živi u skladu s prirodom?

Destinacija Bol sa svojim komunalnim službama jako brine o tome da se prostori održavaju u duhu ekološke svijesti i vrhunski uredno, jer je bitan preduvjet da se stvori dojam o urednosti prostora. Naravno, na to se nadovezuje i gastronomija koja isto tako mora biti poduprta  ekološkim sirovinama koje se plasiraju u hotelima. One se nabavljaju sa prostora koji su na neki način gospodarstva s licencom i to naši restorani uviđaju kao nuždu. Ocjena je da se takav vid ponude s certificiranim materijalima mora preferirati za budućnost. To je trenutno svjetski trend. Kod određenih restorana i hotelskih kuća to je iskorak, te je definitivno put za ostale. Onaj koji se time bude kvalitetno bavio, u budućnosti će imati perspektivu, dok bi ostali mogli gubiti korak sa vodećima.

Dio motiva putovanja turista iz cijelog svijeta je gastronomija. Kad je riječ o potražnji gastronomada – gostiju koji obilaze svijet u potrazi za sjajnim autohtonim specijalitetima, što biste Vi jednom gostu koji odabere Bol kao svoju destinaciju svakako preporučili da uvrsti na svoj meni?

Bolska gastronomija se mora promatrati sa dva aspekta – gastronomija destinacije Bol i gastronomija destinacije Brač. Naime, Bol ima dijelom tradicionalnu, a dijelom internacionalnu gastronomiju, dok gastronomija otoka, gdje je silno zanimljiv onaj ruralni dio, nudi tradicionalnu gastronomiju. Mislim da gost koji dođe na odmor na Brač ima dovoljno prostora da odabere nešto što ga može u potpunosti gastronomski zadovoljiti. Naravno da je potrebno pratiti i trendove, koji se stalno mijenjaju. Mi smo to shvatili i od prošle godine započeli sa edukacijom kulinarskih specijalista, a pojedince koji imaju interesa šaljemo u Zagreb u vrhunske restorane kako bi stekli nova iskustva i nova znanja, te prenijeli aktualne trendove i na naše tržište.

Prošlog ljeta bilo je govora o pretjeranog komercijalizaciji Zlatnog Rata. Mnogi smatraju da bi Zlatni rat trebalo tretirati slično kao Dubrovnik, koji je u kulturnom smislu simbol hrvatske turističke ponude. Kakav je Vaš stav o tome?

Zlatni Rat je istinski fenomen koji u svakom slučaju treba zaštiti. No međutim, zakoni su postavljeni tako da je on tretiran kao plaža otvorena za javnost i samim tim nije moguće ni u jednostavnim uvjetima ostvariti promjenu karaktera plaže. Mi razmišljamo o tome da se u dogledno vrijeme pristupi izradi studije i da se ide sa pripremom prijedloga da se drugačije formira i projektira korištenje plaže. Naravno, tu je nužnost da se dogodi nešto manji broj korisnika, a da se postignu poželjni, svjetski poznati standardi – naime, poznato je koliko je kvadrata potrebno za kupača da bi se plaža svrstala na onaj nivo koji bismo svi željeli. No, sve je to zakonski dosta složeno, jer je zakon jedan, pravilnici koje donosi županija se približavaju tom rješenju, a život traži drugačija rješenja. Naravno da je potrebno optimizirati broj gostiju, napraviti regulaciju ulaska na plažu. Tada bi ograničili broj korisnika koji bi time imali optimalne uvjete za kupanje, uz dobro promišljene sadržaje koje treba upotpuniti, postaviti i na kraju i realizirati.

Na kojim projektima radi općina Bol i što je u tom smislu najjaktualnije?

U ovom trenutku pripremamo nekoliko atrakcija. Prije svega, radi se na izgradnji žičare koja bi povezivala destinaciju Bol sa Vidovom gorom, koja je vrlo značajna za turizam Brača i Dalmacije. To je jedna priča koja ima za cilj da se oživi plato otoka Brača na sjecištu tri općine. Cilj je doći u poziciju da se dogodi razvoj tog platoa koji bi se automatski odrazio na općine, otvorio perspektivu u smislu širenja ponude i zapošljavanja određenog broja građana iz tih općina. Resursi koje nude ove općine kompatibilni su sa turizmom. Svi mogu imati koristi u smislu plasmana roba i usluga iz tih destinacija.

Kako se odvija suradnja općina na razini otoka?

U zavisnosti od interesa pojedine lokalne samouprave. Postoji koordinacija lokalne samouprave i kad se radi o projektima od općeg interesa, održavaju se razni sastanci na kojima se usklađuju potrebe i planiraju mogućnosti, i usmjeravaju aktivnosti ka realizaciji, da se dogodi prije svega infrastrukturno poboljšanje. Primjera radi, kroz razvoj turizma i novih kapaciteta, Brač će sigurno u dogledno vrijeme zahtijevati jedno novo rješenje kroz dodatnu opskrbu vodom, koja je osnova za vrhunski turizam. Ta priča je važna jer smo potaknuli institucije koje se time bave da tome pristupe i procjenjujemo da će se kroz 3 do 5 godina ukazati potreba za novim količinama vode.