Aktualno

Natječaj za dodjelu nagrade Marko Polo – slavni putopisac

Hrvatska udruga turističkih novinara i pisaca u turizmu u suradnji sa Zborom turističkih novinara Hrvatskog novinarskog društva objavila je natječaj za dodjelu nagrade Marko Polo – slavni putopisac. Prijave traju do 1. studenog.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu novinaru za najbolju putopisnu reportažu ako je to ostvarenje u skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrada, medalja i priznanja Marko Polo –slavni putopisac.

Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade mora sadržavati:

1. Ime i prezime kandidata

2. Životopis kandidata

3. Prijavljenu reportažu ili putopis

4. Obrazloženje prijedloga

5. Pisanu izjavu kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora (ukoliko je kandidat i predlagatelj)

6. Ime i prezime i adresu predlagatelja kandidata ukoliko je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje ukoliko je predlagatelj pravna osoba

7. Najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata

Prijedlog za dodjelu nagrade može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu nagrade predlažu pojedinca novinara moraju navesti za koju vrstu nagrade kandidata predlažu (nagrada Marko Polo – slavni putopisac).

Prijedlozi za nagradu upućuju se u zatvorenim omotnicama na adresu:

HRVATSKA UDRUGA TURISTIČKIH NOVINARA I PISACA U TURIZMU ( Za ocjenjivački odbor)

c/o HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO

10 000 ZAGREB

Perkovčeva 2

Prijedlozi za dodjelu nagrade podnose se od dana objave natječaja na službenim internetskim stranicama do zaključno 1. studenog.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Fotografija i izvor:

www.hnd.hr

shares