Aktualno

Novosti iz Plave lagune

Nadzorni odbor društva Plava Laguna d.d. Poreč na svojoj sjednici održanoj dana 08. prosinca 2017. godine donio je odluku kojom se dosadašnji jedini član Uprave, Neven Staver opoziva s danom 31. prosinca 2017. godine te se imenuje predsjednikom Uprave od 1.1.2018. godine.

Istom odlukom članovima Uprave imenuju se dosadašnji direktor umaškog Istraturista Ronald Korotaj, dosadašnji direktor Sektora za razvoj Plave lagune Damir Mendica, dosadašnji direktor Sektora za operacije Plave lagune Dragan Pujas  te dosadašnja direktorica Sektora za ekonomiku i financije Plave lagune Danira Rančić. Svi se imenuju s mandatom u trajanju od 01. siječnja 2018. godine do zaključno 31. prosinca 2020. godine.

Riječ je o vrhunskim stručnjacima koji će, svaki u svome polju, doprinijeti razvoju nove Plave lagune kojoj će se s 1.1.2018.godine pripojiti i umaški Istraturist. Riječ je o povijesnom spajanju koji se dovršava u 60.godini poslovanja Plave lagune, pri čemu će Plava laguna postati jedna od najvećih turističkih kompanija u Hrvatskoj, koja će upravljati s 20 hotela, 10 apartmanskih naselja te 9 kampova.

Izvor: Plava laguna d.d.

Fotografije: hr.lagunaporec.com

shares