Aktualno

5. Međunarodni kongres povijesnih gradova u Solinu

„Meet“ koncept čelnih ljudi u turizmu i arheologiji povijesnih gradova

5. Međunarodni kongres povijesnih gradova“ , održava se od 26.-29.ožujka 2019. u organizaciji Turističke zajednice grada Solina, Hotela President Solin i Grada Solina u hotelu President Solin.

Image result for solin međunarodni kongres

Riječ je o prvom takvom projektu u Hrvatskoj, pod geslom „Meet, share & build“ koji za cilj ima potaknuti susrete („Meet“ koncept) čelnih ljudi u turizmu i arheologiji povijesnih gradova, razmjenu iskustava u pogledu promocije istih na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu („Share“ koncept) kao i razvoj novih turističkih proizvoda i aranžmana zajedničkim angažmanom čelnih ljudi u turizmu destinacije („Build“ koncept).

Pokrovitelji i sponzori kongresa su: Predsjednica Republike Hrvatske gđa. Kolinda Grabar Kitarović, Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko dalmatinske županije, Županija Splitsko dalmatinska, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Split, Hrvatska udruga povijesnih gradova, Wüstenrot stambena štedionica, Cemex Hrvatska d.d., Perfecta Travel, Lavanda turist grupa, Javna ustanova u kulturi Zvonimir, Turistička zajednica grada Splita, Arheološki muzej u Splitu, Muzej grada Splita, Turistička zajednica općine Klis te Općina Klis.

Tema kongresa je zaštita i interpretacija povijesnih atrakcija i lokaliteta u povijesnim gradovima diljem Hrvatske kroz “benchmarking” s gradovima iz inozemstva. Povijesni periodi koji će biti prezentirani uključuju razdoblje prapovijesti do srednjeg vijeka. Cilj kongresa je prezentirati povijesne gradove Hrvatske i inozemstva iz različitih povijesnih razdoblja s naglaskom na destinacijski management, odnosno kreativnu i interpretativnu prezentaciju povijesnih lokaliteta.

Image result for solin međunarodni kongres

Kongres okuplja predavače iz turističke i arheološke struke iz Izraela (Muzej Ramla), Rumunjske (gradska uprava grada Alba Iulia), Austrije (gradska uprava grada Beča), TZ grada Praga, Ministarstva turizma, Arheološkog muzeja Zagreb, Turističke zajednice Korčula, Muzeja hrvatskog zagorja, Muzej Apoksiomena, Zavoda za obnovu Dubrovnika, TZ grada Sinja, predstavnika TZŽ Splitsko dalmatinske županije te grada Splita.
Osim predavanja, program uključuje i panel diskusiju na temu Poduzetništvo u kulturi i turizmu na kojoj će paneliste predstavljati uvaženi panelisti iz javnog i privatnog sektora. Pokrovitelj panel diskusije je Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Split.

3.godinu zaredom, u okviru Međunarodnog kongresa povijesnih gradova, dodijeliti će se međunarodna kulturno turistička nagrada „Plautilla“ u četiri kategorije, za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima, u domeni interpretacije i zaštite kulturne baštine te promidžbe i distribucije kulturno turističkih proizvoda

Dobitnici nagrada su slijedeći:

1) NAJBOLJI KULTURNO TURISTIČKI PROIZVOD Nagrada se dodjeljuje onim turističkim zajednicama/ustanovama/tvrtkama/obrtima itd. za najbolji turistički proizvod koji se odlikuje kvalitetnom i kreativnom intepretacijom kulturno povijesne baštine.
Plaketa sa zlatnim znakom: Javni zavod Ljubljanski grad, Slovenija za kulturno turistički proizvod „Doživljaj Ljubljanskog dvorca“
Plaketa sa srebrnim znakom: Turistička zajednica grada Kaštela za kulturno turistički proizvod „ Legenda o Miljenku i Dobrili“
Plaketa sa brončanim znakom: Turistička zajednica grada Vinkovci za kulturno turistički proizvod „Rimski dani“

2) POVIJESNI GRAD/ LOKALITET/USTANOVA Nagrada se dodjeljuje onim gradovima/lokalitetima/ustanovama koji su se istaknuli značajnim aktivnostima zaštite i obnove kulturno povijesne baštine.
Plaketa sa zlatnim znakom: Muzej Apoksiomena, Lošinjski muzej za ustanovu „Muzej Apoksiomena“ Plaketa sa srebrnim znakom: Arheološki muzej Istre za ustanovu „Arheološki muzej Istre“
Plaketa sa brončanim znakom: Turistička zajednica općine Ston za povijesnu cjelinu „ Kulturno povijesna cjelina Stona“

3) NAJBOLJI KULTURNO TURISTIČKI ITINERER Nagrada se dodjeljuje za itinerere koji na kvalitetan i interpretativan način prezentiraju kulturno povijesnu baštinu grada ili područja, a mogu se odnositi na jednodnevne izlete, sedmodnevne ili city break programe.
Plaketa sa zlatnim znakom: Ventula travel DMC d.o.o. za kulturno turistički itinerer „Rimska Salona i Split s povjesničarom“
Plaketa sa srebrnim znakom: Turistička zajednica grada Slavonskog broda za kulturno turistički itinerer „Barun Trenk u tvrđavi Brod“
Plaketa sa brončanim znakom: Gulliver travel za kulturno turistički itinerer „Korčula i Pelješac – uživanje u vinu“
Nagrade se dodijeljuju na završnoj svečanosti kongresa 28.ožujka 2019. s početkom u 19:00h u hotelu President Solin*****.

PROGRAM
Utorak 26.03.2019.
Dolazak i registracija sudionika


Srijeda 27.03.2019
08:00h-08:30h – Registracija sudionika
08:30h-09:00h – Otvaranje kongresa
09:00h-11:35h – Predavanja
09:00h-09:15h – Nicolaie Moldovan, gradski upravitelj, grad Alba Iulia, Rumunjska Tema predavanja: Alba Iulia, drugi glavni grad Rumunjske
09:20h-09:35h – Rudolf Zunke, koordinator, Gradska uprava – Odjel za povijesnu jezgru Beča, Austrija Tema predavanja: “Povijesna jezgra Beča ” – izazovi u zaštiti i razvoju UNESCO-ovog grada
09:40h-09:55h – Sanjin Mihelić, ravnatelj, Arheološki muzej Zagreb, Hrvatska Tema predavanja: Strateško upravljanje dionicima u arheološkom turizmu
10:00h – 10:20h – Pauza za osvježenje
10:20h-10:35h – Petr Slepička, direktor, Turistička zajednica grada Praga, Češka Tema predavanja: Turistička promidžba i interpretacija povijesnih znamenitosti grada Praga
10:40h-10:55h – Vesna Rajković, načelnica sektora za posebne oblike turizma, Ministarstvo turizma Tema predavanja: Akcijski plan razvoja kulturnog turizma Hrvatske
11:00h-11:15h – Hana Turudić, direktorica, Turistička zajednica grada Korčula Tema predavanja: Interpretacija i valorizacija kulturne baštine grada Korčule
11:20h-11:35h – Marko Španjol, v.d ravnatelja, Muzej Apoksiomena, Mali Lošinj Tema predavanja: Muzej Apoksiomena: uspješan primjer “storytelling-a” u muzejima
11:35h-12:00h – Pauza za osvježenje
12:00h-13:30h – Panel diskusija Tema: PODUZETNIŠTVO U KULTURNOM TURIZMU
Moderator: gdin.Željko Trezner, struč.spec.oec., ravnatelj, Centar za odgovorni turizam, Karlovac 1) Ivica Poljičak, državni tajnik, Ministarstvo kulture 2) Robert Bralić, direktor, DMK „Ventula travel“ 3) Ankica Puškarić, ravnateljica „Ivanina kuća bajki“ 4)Nicolaie Moldovan, upravitelj grada Alba Iulia, Rumunjska 5) Majda Mali, direktorica, Hostel Celica, Slovenija
13:30h-14:30h – Pauza za ručak
14:30h-18:00h – Organizirani razgled grada Solina i Klisa (Arheološki lokalitet Salona i tvrđava Klis) 18:00h-20:00h – Slobodno vrijeme
20:00h-21:00h – Večera
21:00h-22:00h– Zabavni program – Karaoke party

Četvrtak 28.03.2019.
08:30h-14:00h – Predavanja
08:30h-08:45h – Ron Peled, ravnatelj, Muzej turizma i arheologije grada Ramla, Izrael Tema predavanja: Jeruzalem – od povijesti do kulture – udvostručenje posjetitelja u jednom desetljeću…
08:45h-09:00h – Joško Stella, direktor; Lino Ursić, vanjski suradnik, Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije Tema predavanja: Rimskim cestama srednje Dalmacije (Ceste koje Carstvo znače) / Projekt arheološkoga turizma Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.
09:00h-09:15h – Sara Popović, poslijedoktorantica, Sveučilište Juraj Dobrila Pula Tema predavanja: Od težaka do turista – Starogradsko polje u kontekstu zaštite i interpretacije
09:15h-09:30h – Dora Kušan Špalj, kustos, Arheološki park Andautonija Šćitarjevo, Hrvatska Tema predavanja: Zaštita i prezentacija Arheološki park Andautonija u Ščitarjevu
09:30h-09:45h – Iva Carević – Peković, viši savjetnik, Zavod za obnovu Dubrovnika Tema predavanja: projekt Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika
09:45h-10:00h – Pitanja i odgovori 1
0:00h-10:20h – Pauza za osvježenje
10:20h-10:35h – Nadica Jagarčec, ravnateljica, Muzeji hrvatskog zagorja, dvor Veliki Tabor Tema predavanja: Zaštita i prezentacija kasnosrednjovjekovnog grada Velikog Tabora.
10:35h-10:50h – Monika Vrgoč, direktorica, Turistička zajednica grada Sinja Tema predavanja: Nematerijalna kulturna baština Cetinske krajine- Tradicijsko lončarstvo ručnog kola iz Potravlja
10:50h-11:05h – Jasna Jerkov – Jurić , Viša savjetnica za gradsku jezgru, Odjel za gradsku jezgru, Split Tema predavanja: Pristupačnost kulturne baštine osobama sa smanjenom pokretljivošću – prezentacija EU projekta UNESCO site expirience for all (USEFALL).
11:05h-11:20h – Lana Pajdaš, suradnica na projektu Putovima Frankopana Tema predavanja: Prezentacija kulturno turističke rute “Putovima Frankopana” – potpomognuto sredstvima Strukturnih fondova EU
11:20h-11:35h – Pitanja i odgovori
11:35h-12:00h – Pauza za osvježenje
12:00h-14:00h – Stručna predavanja
14:00h-15:00h – Pauza za ručak
15:00h-18:00h – Organizirani razgled grada Splita (Muzej grada Splita, Dioklecijanova palača)
18:00h-19:00h – Slobodno vrijeme
19:00h-20:00h – Dodjela plaketa i nagrada uz prigodni glazbeni program
20:00h-22:00h – Gala večera


Petak 29.03.2019.
08:00h-11:00h – Falkutativni izleti (Trogir, Omiš) Odlazak iz hotela

Detaljne informacije o kongresu možete pronaći na web stranici kongresa: http://ihccongress.com

www.solin-info.com

Foto: Tzg Solina

shares