Aktualno

Na međunarodnu konferenciju SPLITB2B stižu turoperatori i turističke agencije iz Europe i Amerike

Hotel Salona Palace, 11. do 14. ožujka 2019. godine

Jedinstvena poslovno – turistička burza u RH i ove godine održava se u Splitu, s ciljem uspostave partnerstva koja će rezultirati novim turističkim dolascima gostiju visoke platežne moći u periodu pred i posezone.

Udruga destinacijskih menadžment kompanija Dalmacije (UDMKD) organizira međunarodnu konferenciju i poslovnu radionicu turizma posebnih interesa SPLITB2B koja se, po drugi put, održava u Splitu i Solinu u Hotelu Salona Palace, u vremenu od 11. do 14. ožujka 2019. godine.

Riječ je o jedinstvenoj poslovno – turističkoj burzi u RH, B2B eventu za turizam posebnih interesa u radu kojeg će sudjelovati preko četrdeset poslovnih subjekata iz RH – ponuđači (destinacijske menadžment kompanije, turoperatori, turističke agencije, sustavi TZ – a) i inozemnih poslovnih subjekata – kupci (turoperatori i turističke agencije iz SAD – a, UK, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Švedske, Njemačke, Španjolske, Rusije).

Cilj konferencije i poslovne radionice je uspostava partnerstva koja će rezultirati novim turističkim dolascima gostiju visoke platežne moći u periodu pred i posezone. SPLITB2B usmjeren je na poticanje razvoja i prodaje višednevnih složenih turističkih proizvoda (paket aranžmana, događanja i skupova) u Hrvatskoj, a sastoji se od edukativnog, promotivnog i poslovnog dijela.

U edukativnom dijelu predviđena su predavanja stručnjaka u turizmu posebnih interesa, dok će se poslovni dio realizirati kroz trosatni B2B workshop uz punu i neovisnu informatičku potporu programa za ugovaranje sastanaka.

U promotivnom dijelu kupcima će na dvodnevnom FAM tripu biti predstavljena Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska županija kao turističke destinacije, a planiran je obilazak Splita, Omiša, Šibenika i Zadra.

U sklopu eventa održat će se i okrugli stol o temi „Hrvatska kao destinacija turizma posebnih interesa“ na kojem će uz domaćina sudjelovati predstavnici Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, TZ Splitsko-dalmatinske županije i ECTAA-e (Europske asocijacije turističkih agencija i turoperatora).

Suorganizator ovog skupa je Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, a glavni pokrovitelj Hrvatska turistička zajednica. Pokrovitelji su Hrvatska gospodarska komora i Turistička zajednica Grada Splita, hotel partner Salona Palace, a airline partner Croatia Airlines.

Udrugu destinacijskih menadžment kompanija Dalmacije (UDMKD) čine agencije s područja Splita i Dalmacije i njihovi djelatnici te profesionalci s višegodišnjim iskustvom u turizmu, posebice u dijelu destinacijskog menadžmenta.

Više informacija: www.splitb2b.com, mail organizatora: jurica@splitb2b.com

shares