Aktualno

“DICA MORA” – ekološko-edukativni projekt grada Supetra vrijedan milijun kuna

Supetar je udružio snage i pokrenuo hvale vrijedan ekološkoedukativni projekt za očuvanje čistog mora i okoliša!

Image result for dica s mora supetar

„DICA MORA“ je zajednički ekološko – edukativni projekt Grada Supetra, Turističke zajednice Grada Supetra, Komunalnog društva „Grad“, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Supetar, Kluba za športski ribolov na moru „Arbun“, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) „Brač“ i Crvenog križa Supetar koji je postavljen kao jedan od najvažnijih usmjerenja rada lokalne zajednice u budućnosti.

Ponukani poraznom činjenicom kako je, globalno gledajući, ljudski okoliš, posebno more, zagađeno otpadom do zabrinjavajućih razmjera i vodeći se onom starom uzrečicom „misli globalno, djeluj lokalno“, Supetrani su se odlučili pokrenuti i učiniti koliko mogu kako bi to zagađenje smanjili te kako bi o ovom ogromnom problemu govorili i na njega kontinuirano upozoravali. 

CILJEVI PROJEKTA

Projekt „DICA MORA“ ima za cilj:  podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja okoliša, posebno mora i obalnog pojasa te šuma od požara s posebnim naglaskom na djecu i mlade, kontinuirano informiranje turista i posjetitelja o važnosti očuvanja mora i obalnog pojasa od smeća, kontinuirano informiranje turista i posjetitelja o važnosti očuvanja šuma od požara, te smanjenje potencionalnog zagađenja mora i obalnog pojasa i smanjenje rizika od šumskih požara tijekom ljetnih mjeseci.

PROJEKT SE PROVODI U PRAKSI: PLANIRAN JE NIZ RADIONICA I AKCIJA NA TERENU

Projekt „DICA MORA ima ekološku/edukativnu dimenziju a one će se provoditi  kontunuirano kroz niz edukativnih radionica na terenu i online. Projekt ima i svoju komunalnu dimenziju kojom ćemo kroz razdoblje turističke sezone u našem gradu promovirati projekt i njegove ciljeve.

Tiskani su promotivni materijale projekta, izrađene tabele za plaže s pravilima ponašanja i upozorenjima o važnosti čuvanja mora i obalnog pojasa,  nabavljeno 2 500 pepeljara za višekratnu uporabu na plažama te postavljene nove svlačionice za plaže koje su također svojevrsni promotori osnovnih ciljeva projekta.

Foto: Tz grada Supetra

www.supetar.hr

shares