Aktivni odmor

Turistička zajednica grada Sinja poziva volontere da sudjeluju u ekološkoj akciji “Zelena čistka – Sinj 2021.”

„U sklopu Svjetskog dana čišćenja, Grad Sinj u suradnji s brojnim udrugama, institucijama: Čistoća Cetinske krajine, HGSS, JVD i DVD Sinj, Turističkom zajednicom grada Sinja, Biom, PD Svilaja, HPDO Koćari, PD Vukovi, Cetina adventura klubom, JU More i krš, Hrvatske šume, Kamičak  i volonterima, organizira ekološku akciju “Zelena čistka – Sinj 2021.”

Zainteresirani volonteri u suradnji s gradskim komunalnim službama sudjelovati će u čišćenju nekoliko divljih odlagališta na području Grada Sinja.

Nakon održanog koordinacijskog sastanka o akciji, dogovorene su lokacije koje bi se čistile od raznih vrsta otpada. To su: rijeka Cetina: https://visitsinj.hr/hr/sto-vidjeti/prirodne-ljepote/rijeka-cetina , od Panja do Despotuše i područje značajnog krajobraza Sutina: https://visitsinj.hr/hr/sto-vidjeti/prirodne-ljepote/znacajni-krajobraz-sutina , na kojem se nažalost, nalaze brojna ilegalna odlagališta otpada.

Rijeku Cetinu čistiti će članovi HGSS s roniocima, dok volonteri idu na područje Sutine, gdje će djelatnici Čistoće Cetinske krajine, JVP i DVD Sinj, biti s potrebnom mehanizacijom.

Za sve volontere biti će osigurane rukavice i vrećice za otpad.

Međutim, molimo zainteresirane koji su to u mogućnosti da ponesu vlastiti alat za čišćenje ( grablje, lopate, kosire).

Zelena čistka je nacionalna kampanja kojoj je u cilju podizanje svijesti građana Hrvatske o njihovoj ulozi u stvaranju i načinu odlaganja otpada, a kulminacija kampanje je akcija čišćenja divljih odlagališta, koja će se održati desetu godinu za redom u Hrvatskoj. Hrvatska provođenjem akcije Zelena čistka nastavlja biti dijelom priče većih razmjera koje utječe na svijest građana o zdravim navikama, čišćem okolišu i aktivnom pristupu rješavanja problema.

Čišćenjem vlastitog kutka okoliša, zajedničkim snagama, budi se svijest o utjecaju čovjeka na okoliš te važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje, koji je naše zajedničko dobro.

Prvotno je akcija čišćenje bila predviđena za subotu 18. rujna. Međutim, zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta odgodila se za subotu 25. rujna.

Predviđeno vrijeme okupljanja je u 09:00 sati na početnim lokacijama (kod mosta na Panju i na parkingu kod Sutine).

created by dji camera

Akcija čišćenja bi trajala do 13:00 sati, nakon čega je za sve sudionike osiguran ručak.

Svi zainteresirani građani ljubitelji prirode mogu se pridružiti akciji čišćenja. Molimo Vas da nam Vašu prijavu pošaljete na e-poštu : info@visitsinj.hr,  ili  info@sinj.hr uz navođenje imena akcije: Zelena čistka, kao i ime i prezime sudionika.