• hr
  • en

Destinacija mjeseca
5 atrakcija Srednje Dalmacije koje morate posjetiti

Hrvatska je mala zemlja, ali bogata prirodnim i kulturno-povijesnim vrijednostima koje se revitaliziraju u turističke svrhe. Tako i Splitsko-dalmatinska županija obiluje atrakcijama, nastalim kao posljedica…
Najbolji provod opet je u Šibeniku

Nakon što je grad Šibenik  svojim sugrađanima i gostima priredio četvrtu  Adventuru  za pamćenje, koja je postala omiljena gradska manifestacija, prepoznata i na nacionalnoj razini, sada je…
Skriveni biser Jadrana – priča o Šibeniku

U srcu Dalmacije skrio se Šibenik, najljepši dragulj dalmatinske obale. Prateći europske graditeljske i umjetničke trendove, ali poštujući vlastitu graditeljsku tradiciju, Šibenčani su sagradili kuće,…