Impressum

Izdavač

Dalmatian Hot Spots magazin
Izdavač: Magoo studio
Gundulićeva 26
OIB: 01093117330
Tel: 021 380 101
Mob: 095 8273 775

E-mail; info@dalmatian-hotspots.com

Glavna urednica – Maja Zlokić
Voditelj marketinga i digitalnog projekta – Anita Žuvela Hitrec
Grafički urednik

Saša Pocrnić

Prijevodi i lektura

Maja Rakela

Tisak

Suton Tisak

Copyright

Magoo studio 2012

Fotografije

Studio Magoo
Arhivi turističkih zajednica

Tekstovi

Magoo studio
Arhiv turističkih zajednica

Novinari – vanjski suradnici:

Sandra Barčot
Kornelija Bajalo
Maja Rakela
Goran Tomašević
Siniša Matković-Mikulčić
Joško Stella
Lino Ursić
Ivana Miletić
Anita Žuvela Hitrec

Uredništvo ne odgovara za eventualne promjene u rasporedu događanja. Ni jedan tekstualni ili slikovni dio ovog izdanja ne smije se reproducirati ili prenositi mehaničkim, elektronskim ili bilo kojim
drugim putem bez pismene dozvole izdavača.
[:en]

[one_third]

Izdavač

Dalmatian Hot Spots magazin
Izdavač: Magoo studio
Gundulićeva 26
OIB: 01093117330
Tel: 021 380 101
Mob: 098 1724 631
[email_link email=”info@dalmatian-hotspots.com” variation=”slategrey”]info@dalmatian-hotspots.com[/email_link]
[styled_link link=”http://hotspots.net.hr” variation=”slategrey”]hotspots.net.hr[/styled_link]

Glavna urednica

Maja Zlokić

Grafički urednik

Saša Pocrnić

Prijevodi i lektura

Maja Rakela

Tisak

Suton Tisak

Copyright

Magoo studio 2012
[/one_third]
[one_third]

Fotografije

Studio Magoo
Arhivi turističkih zajednica

Tekstovi

Magoo studio
Arhiv turističkih zajednica

Novinari – vanjski suradnici:

Sandra Barčot
Kornelija Bajalo
Maja Rakela
Goran Tomašević
Siniša Matković-Mikulčić
Joško Stella
Lino Ursić
Ivana Miletić

Naslovnica

Ana i Lucija Zaninović
[/one_third]
[one_third_last]
Uredništvo ne odgovara za eventualne promjene u rasporedu događanja. Ni jedan tekstualni ili slikovni dio ovog izdanja ne smije se reproducirati ili prenositi mehaničkim, elektronskim ili bilo kojim
drugim putem bez pismene dozvole izdavača.

[/one_third_last]