Aktivni odmor

Promatranje ptica u Cetinskom kraju, prava je atrakcija!

This post is also available in: English

Područje Cetinskog kraja, prostor je jedinstvene prirodne ljepote, poznat po prekrasnim planinskim krajolicima, livadama, bujnoj vegetaciji i čudesnim izvorima vode.

Iako relativno malene površine, odlikuje se iznimnom geografskom raznolikošću što ga čini atraktivnim područjem za populaciju ptica.

Promatranje ptica podrazumijeva opažanje i proučavanje ptica golim okom ili uz pomoć optičkih pomagala poput dalekozora, teleskopa i fotografske opreme.

Ptice se nalaze svuda oko nas te su često najbrojnija skupina životinja s kojima se građanin može susresti. Od prvotne pretpostavke da u gradu živi tek nekoliko vrsta ptica kao što su golub, vrabac i kos, promatranjem se lako zaključi da je planinska fauna ptica ipak raznovrsnija.

Sve je veća popularnost turizma promatranja ptica (engl. birdwatching, birding) koji ima velike potencijale u Cetinskom kraju zahvaljujućoj bogatoj fauni ptica koja obitava na ovom području. često inozemne agencije dovode strane turiste promatrače ptica u Hrvatsku kako bi im pokazali osebujnu prirodnu baštinu Cetinskog kraja.

Omiljena sinjska šetnica Pavića nebesa
Budući da je šetnica Pavića nebesa jedna od omiljenih šetnica lokalnom stanovništvu grada Sinja, Turistička zajednica grada Sinja uz potporu Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije ju je  dodatno uredila i postavila promatračnicu za ptice, klupe za sjedenje, kućice za ptice.

Ovako uređena šetnica Pavića nebesa služiti će i kao prirodna atrakcija turistima koji posjete Cetinski kraj kroz sve izražajniji i popularniji hiking, ali i bridwatching  – promatranje ptica kojima je okolna šuma prirodno stanište.

Udaljena svega pola sata od centra grada, Pavića nebesa su mjesto za educiranje djece o važnosti očuvanja prirode kao i o njenoj bioraznolikosti, a zaljubljenici birdwarchinga ovdje  u miru i tišini mogu promatrati brojne vrste poput: goluba grivnjaša, vuge ili šumske šljuke, osluhnuti huk sovki: ćuka, šumske sove ili ljubavni zov kosa.

Proljeće je naljepše doba za ovaj oblik turizma

Promatranje ptica se prvenstveno odvija na proljeće kad je sezona gniježđenja većine vrsta ptica. Najpovoljniji mjeseci su svibanj i lipanj kad su prisutne sve gnjezdarice. Tada su ptice najaktivnije zbog pjevanja, snubljenja, svadbenih i teritorijalnih letova. To što se turizam promatranja ptica odvija u predsezoni, povećava iskorištenje postojećih kapaciteta koji su popunjeni ljeti, tijekom srpnja i kolovoza. Na taj način turizam promatranja ptica doprinosi proširenju turističke sezone, što je u skladu s hrvatskom turističkom strategijom.

Područje šire okolice Sinja pripada dvjema vegetacijskim zonama: submediteranskom području listopadne vegetacije i gorskoj zoni. Najviši dijelovi planina Svilaje i Dinare pripadaju gorskom području, dok ostatak obuhvaća submediteransko područje listopadne vegetacije.

Image may contain: one or more people, grass, child, outdoor and nature

Pravo bogatstvo krije se bogatoj flori i fauni kojim je priroda velikodušno obasula cetinski kraj.

U gotovo nestvarnim krajolicima, ohrabreni čistim zrakom i nadojeni krškim podzemnim labirintima rijeke Cetine, rastu brojne biljne vrste. Osim bogate flore, Cetinska krajina obiluje i brojnim životinjskim vrstama. 

Raznovrstan biljni pokrov, grmovi, duplje, stijene omogućuju gniježđenje brojnim vrstama ptica. Na liticama kanjona možete pronaći gnjezdo gorska pastirice. Zavirite u guste šume kanjona, u stanište crne žune . Na kamenitim visoravnima zaštićenoga pojasa u travi gnijezdo savija ševa krunica kao i jarebica kamenjarka. Uzmite dalekozor i udobno se smjestite, te usmjerite pogled prema visokim borovim stablima gnijezde se škanjac i jastreb.

Značajni krajobraz Sutina zaštićen je 2000. god. na površini od 426,80 ha i obuhvaća gornji kanjonski dio toka potoka Sutine, pritoka Cetine. Kanjon planinskog potoka Sutine, sa svojim neobičnim rasporedom biljnog pokrova, tipičan je primjer botaničke inverzije.

Guste šume kanjona stanište su crne žune. Na kamenitim visoravnima zaštićenoga pojasa u travi gnijezdo savija ševa krunica, kao i jarebica kamenjarka. Na visokim borovim stablima gnijezde se škanjac i jastreb. Na izlazu iz kanjona, gdje su erozivna djelovanja jaka te su nastale pjeskovite padine, nalazimo kanale pčelarice u kojima ova vrsta podiže svoje mlade. Značajni krajobraz  Rumin obuhvaća Mali i Veliki Rumin na površini od 33,5 ha, a značajnim krajobrazom proglašen je 2000. godine. Mali i Veliki Rumin predstavljaju izvorišni dio Rumina, drugoga po veličini pritoka Cetine.

I dok ljeti Mali Rumin presuši, Veliki Rumin koji izvire ispod klisure zvane Greda nikada ne presušuje. Strme litice Rumina dom su ptičjim vrstama poput gavrana, vjetruše i prekrasne ušare . Na krševitim padinama podno litica gnijezdi se sivkasta bjeloguza jarebica kamenjarka, a u nizini po polju i oranicama dolazi trčka, prepelica i kukmasta ševa.

Sjenica dugorepa u vrbama uz Rumin savija svoja loptasta gnijezda, a na hrastovim granama vise košarasta gnijezda vuge . Na starim stablima hrasta hranu pronalazi i veliki dijetao, dok se na vodi Rumina hrani divlja patka.


Foto: Tz grada Sinja

Više: www.cetinska-krajina.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Za više informacija posjetite www.strukturnifondovi.hr

This post is also available in: English