Aktualno

“Kako kroz kulturne rute interpretirati baštinu i brendirati Koprivničko-križevačku županiju?” Prijave se za besplatni seminar 2. ožujka 2022.

BESPLATNI WEBINAR “Kako kroz kulturne rute interpretirati baštinu i brendirati Koprivničko-križevačku županiju?” Odgovor na ovo pitanje nudi webinar koji se održava 2. ožujka 2022. od 10.00 do 15.30 sati u organizaciji Hrvatske udruge za turističke i kulturne rute Tur Kultur i projekta “CroRoutes – turističke interpretacije baštine na kulturnim rutama”, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, u suradnji s partnerima CroCulTour i Nikola Tesla – Mreža Nikola Tesla.

Na području koje županije se sijeku Mura i Drava, gdje je kolijevka naive u Hrvatskoj?

Koprivničko – križevačka županija bogata je kulturnom baštinom, idealna za odmor u prirodi, uz istraživanje gastronomske baštine i vinskih cesta Prigorja i Podravine. Đurđevački pijesci, Kalnik, Crn jarki, Čambina, Repaš lokaliteti od posebnog značaja za prirodnu baštinu Podravine i Prigorja, a bogatu kulturnu baštinu obilježava naivno slikarstvo, folklor, brojne manifestacije tijekom čitave godine i gostoljubivost domaćina.

Znate li da se upravo u ovoj županiji održava jedan od najvećih kulturno – povijesnih događanja u Hrvatskoj – Renesansni festival s ciljem očuvanja i prezentiranja davno zaboravljenih vještina i kulturne baštine Koprivnice i Podravine?

Na ovom seminaru predstaviti ćemo uspješne primjere interpretacije kulturne baštine iz prakse, obraditi teme kako osmisliti kulturno turistički proizvod, inovativno i inspirativno interpretirati baštinu kroz storytelling i storydoingplatforme, kako pokrenuti poduzetničke aktivnosti u kulturnim i kreativnim industrijama temeljene na kulturnoj baštini, kako postati uspješan menadžer u kulturnom turizmu, osmisliti i izraditi marketinšku kampanju kulturne rute, otkriti tko su turisti kulturnog turizma i kako doći do njih. I još puno više zanimljivosti saznat ćete na seminaru projekta CroRoutes – turističke interpretacije baštine na kulturnim rutama!

Može biti slika sljedećeg: tekstPredavači su Robert Baćac, Dubravko Fijačko, Ivan Radošević, Dijana Katica, Jasenka Ricl i Kristina Nuić Prka. Poveznica za sudjelovanje na webinaru (ZOOM), biti će dostavljena po prijavi.

Poveznica za sudjelovanje na webinaru (ZOOM), biti će dostavljena po prijavi.
Prijava za webinar je otvorena do utorka 01. ožujka 2022. godine do 16 sati na: https://forms.gle/dMbJHzQcpjRE1FbR9

Ciklus edukativnih radionica/webinara održava se u organizaciji Hrvatske udruge za turističke i kulturne rute Tur Kultur s ciljem prijenosa znanja i vještina za novo, inovativno “zanimanje” turistički interpretator baštine na kulturnim (turističkim) rutama kroz sustav storytellinga (pričanja priča), kao i stjecanja znanja i vještina za pokretanje poduzetničkih inicijativa u kulturnim i kreativnim industrijama tj. novih, atraktivnih turističkih proizvoda u sklopu kulturnih ruta koje se temelje na participativnom iskustvima i doživljajima. Više o temama, predavačima, terminima i načinima prijave pronađite na FB stranici Udruge