Aktualno

Predstavljanje projekta„IN-KULTUR – kulturnom inovacijom za rast zajednice“ u hotelu Briig u Splitu

Suradnja i jačanje kapaciteta udruga, kreiranje inovativnih proizvoda i usluga kroz kreativne i kulturne industrije s naglaskom na baštinu, zapošljavanje mladih i ostalih ranjivih skupina svrha je projekta IN-KULTUR.

Vrijeme i mjesto održavanja najavne konferencije: 24. ožujka s početkom u 13:30 u hotelu Briig u Splitu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, projekt financira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Partneri na projektu „IN-KULTUR – kulturnom inovacijom za rast zajednice“ su Hrvatska udruga za turističke i kulturne rute „Tur Kultur“, udruga Hrvatsko društvo kulturnog turizma „CroCulTour“ i udruga „Dalmatia Event“ za organizaciju turističkih i kulturnih događanja i edukacija.

Projekt “IN-KULTUR – kulturnom inovacijom za rast zajednice” ima za svrhu jačanje kapaciteta udruga uključenih u projekt kao odgovor na potrebe lokalne zajednice u upravljanju krizom i kroz stvaranje mogućnosti za gospodarski rast tijekom krize.

MOTIVIRANJE I ZAPOŠLJAVANJE MLADIH I OSTALIH RANJIVIH SKUPINA JEDAN JE OD KLJUČNIH CILJEVA PROJEKTA

Jačanje znanja i kreiranje mogućnosti stvaranja uvjeta za zapošljavanje i samozapošljavanje poglavito ranjivih skupina (mladi, žene i nacionalne manjine) glavni su ciljevi ovog projekta pa će se promovirati dostupnost kulturne baštine i tradicijskih kulturnih praksi kroz kreiranje inovativnih poslovnih modela, odnosno inovativni načini kreiranja proizvoda i usluga koje se temelje na kulturnoj baštini: stari zanati, rukotvorine, gastronomska baština, glazba, slikarstvo i dr.

Strateški cilj Nove europske agende za kulturu: “Iskoristiti snagu kulture i kulturne raznolikosti za socijalnu koheziju i dobrobit”

Tome u prilog ide jedan od strateških ciljeva Nove europske agende za kulturu (EC 2018.) u kojoj je strateški cilj 1. “Socijalna dimenzija – iskoristiti snagu kulture i kulturne raznolikosti za socijalnu koheziju i dobrobit”. Europska komisija ističe kako je rast kreativne i kulturne industrije u 21. st. rezultat digitalnog razvoja i posljednje ekonomske krize, naglašavajući da je podrška ovom sektoru danas izrazito važna te da one na razini EU donose preko 3% bruto domaćeg proizvoda. Europska komisija prepoznala je kako upravo ove industrije zapošljavaju najviše mladih, te kako je ovo tržište treće po stopi zapošljavanja u EU, a nalazi se odmah iza graditeljske i prehrambene/ugostiteljske industrije.

Young people want creative jobs but schools don't support them, survey  shows - Design Week

VIŠE OD 50.000 LJUDI U HRVATSKOJ ZAPOSLENO JE U KREATIVNIM I KULTURNIM INDUSTRIJAMA

Prema studiji „Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u RH“ iz 2015., koju je proveo Ekonomski institut iz Zagreba za HKKKI (Hrvatski klaster kreativnih i kulturnih industrija), kreativne i kulturne industrije vrlo su stabilne na turbulentna ekonomska vremena i krize te generiraju značajan BDP Hrvatske, točnije 2,3% BDP-a, dok je bruto dodana vrijednost preko 6,3 milijarde kuna godišnje. U KKI u Hrvatskoj zaposleno je preko 3% ukupno zaposlenih osoba u zemlji (oko 42 tisuće), a do danas je taj broj zasigurno veći.

KORIŠTENJE INTERNETA U PANDEMIJI JE PORASLO ZA 60% PRI ČEMU JE NAJVEĆI ANGAŽMAN NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

U tijeku pandemije COVID-19 bilježi se porast interesa za internet uslugama svih oblika za više od 60%, što je rezultat povećane prisutnosti na internetu te većeg angažmana na društvenim mrežama, praćenja aktivnih predstavljanja događaja (on-line festivala, sajmova, manifestacija) i eksponata (on-line izložbe, virtualni muzeji) i prijenosa sadržaja uživo, kao i poticajnih podcastova, igara i aplikacija za internet posjetitelje. To je dovelo i do razvoja novih znanja i vještina koje korespondiraju internetskoj tehnologiji, a samim time i do novih zapošljavanja i otvaranja radnih mjesta potrebnih za pružanje takvih vrsta usluga.

TURIST U SVOM GRADU Uspješno održana edukativna akcija sinjske Turističke zajednice

Predviđene aktivnosti projekta su:

  • ciklus seminara/radionica za radu u zajednici na kroz poticanje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija na području baštine
  • Organizacija mreže volontera te osposobljavanje (edukacija) volontera  za  buduće trenere kutnih i kreativnih industrija na području baštine za rad u lokalnoj zajednici. U tom cilju organizirati će se on-line volonterski kamp
  • Kreiranje Laboratorija kreativnih i kulturnih industrija na području baštine –  prikupljanje informacija i predstavljanje primjeri dobre prakse, projektnih ideja, razvojnih programa i dr. na području kulturnih i kreativnih industrija na području baštine
  • Organizacija trodnevnog on-line sajma inovacija za valorizaciju kulturne baštine s ciljem predstavljanja mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih skupina u području kulturnih i kreativnih industrija;
  • kreiranje 10 podcastova s prezentacijom postojećih inovativnih pristupa u samozapošljavanju i njihovom poslovanju u kriznim situacijama (poduzetništvo u kulturnoj baštini)


Ukupna vrijednost projekta: 432.800 Kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u visini 367.880 Kuna (85%)i Državnog proračuna Republike Hrvatske: 64.920 Kuna (15%).

Foto: euneighbourseast, Croatia Hot Spots, welldoing.org, tz grada Sinja